Categories
Social Activity

Halal Bi Halal Yamza Family

Ikatan persaudaraan membuat kita tak terpisahkan, saling menguatkan, dan saling menutupi kekurangan. “Sambunglah orang yang memutuskan (hubungan dengan)mu, berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu” (HR Ahmad)